• Iść za głosem swojego serca - rozmowa z Agnieszką Musiał

  • Podobna do tej, która śpiewa o poranku - Agnieszka Beszłej i Guadalupe

  • Ze służbą jej do twarzy

  • Sceny Miłości - rozmowa z Magda.leną Frączek

  • Na miłość nie trzeba zasłużyć – rozmowa z Małgosią Hutek

  • Mieć misję - wywiad z Elą Jakubek

  • Żyć w ciekawych czasach - rozmowa z Julią i Grzegorzem Kopalami

Copyright 2023 - Custom text here

Cisza i dialog

Cisza i dialog to dwa zjawiska przeplatające się wzajemnie. Raz występuje jedno, raz drugie. Ale to nie znaczy, że cisza jest przerwą w komunikacji, bo jak twierdzą niektórzy naukowcy – nie można nie komunikować, nawet cisza niesie ze sobą komunikaty. Każde słowo, jak i gest oraz jego brak ma znaczenie.

cisza1

Czytaj więcej: Cisza i dialog

f t y